Muoriškių atodanga

 • Tipas: atodanga
 • Sinonimai: Muoriškių dolomito atodanga
 • Adresas: Panevėžio aps., Biržų r., Nemunėlio Radviliškis, Muoriškių k.; prie pat Petro Žvilnos žemės
 • Pradinis apsaugos statusas: pasiūlytas į gamtos paminklų sąrašą
 • Pradinio apsaugos statuso paskelbimo metai: 1998
 • Priklausymas kitiems paminklams: nepriklauso
 • Priklausymas saugomai teritorijai: Nemunėlio-Apaščios valstybinis geologinis draustinis
 • Sudėtis: Vėlyvojo devono Tatulos svitos Nemunėlio sluoksnius (D3ttn) dengia kvartero nuosėdinės uolienos (Q)
 • Unikalumas: Devono uolienos labai pakitusios dėl perkristalizacijos, dedolomitizacijos, silicizacijos, dolomitmilčių susidarymo
 • Aprašė: A.Linčius, 1998
 • Ilgis - 80 m, aukštis - 7,4 m
Važiuojant mašina, galima sustoti prie medinės nuorodos ir nusileisti seniūnijos padarytais laiptais. Atodanga bus kairėje pusėje ir norint prie jos patekti arčiau, reiks paeiti paupiu. Biržų regioninio parko direkcija montuoja laiptus tiesiam nusileidimui prie atodangos.
 

София Дървени материали

София Дървени дъски