Sandariškių ąžuolas

Sandariškių ąžuolas – antras po Stelmužės pagal apimtį Lietuvoje ąžuolas, botaninis gamtos paveldo objektas, esantis Biržų rajone, Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje, Sandariškių viensėdyje. Medžio rūšis – paprastasis ąžuolas (Quercus robur L.). Ąžuolo kamieno apimtis 1,3 metro aukštyje – 717 cm, aukštis – 17 m, lajos aukštis – 13 m. Medis viršijo gamtinę brandą ir yra stagnacijos fazėje.

XVI a. viename mūšyje lietuvių kariuomenė sumušė švedus. Taip priversti pasitraukti šie paprašė taikos. Lietuviai sutiko ir pasiūlė taiką sudaryti neįprastu būdu – ne popieriuje pasirašyti, o pasodinti tris sandoros (taikos) ąžuolus. Lietuvių kariuomenės vadas, pasodinęs tris ąžuolo giles, pasakė: „Iš gilių išaugs galingi ąžuolai. Kol bent vienas lapas ant jų žaliuos, nedrįskite į mūsų žemę kelti kojos“. Ąžuolai išaugę, iškeroję. Ilgainiui du nudžiūvę, o vienas tebežaliuoja, kraštą nuo švedų saugo. Nuo tada, kai buvo sudaryta sandoros sutartis, vietovė bei ąžuolas gavę Sandariškių vardą.

София Дървени материали

София Дървени дъски