Šiauriausias taškas

56°27' šiaurės platumos ir 24°53' rytų ilgumos. Šiauriausia Lietuvos vieta yra į šiaurės vakarus nuo Aspariškių kaimo. Iki Aspariškių galima atvažiuoti mašina, o toliau reikia eiti pėsčiomis pagal pakrantę. Plaukiant baidarėmis - jokių problemų.
 

София Дървени материали

София Дървени дъски