Tabokinės atodanga

 • Tipas: atodanga
 • Sinonimai: Muoriškėlių, Muoriškių, Nemunėlio dolomitinė at.
 • Adresas: Panevėžio aps., Biržų r., Nemunėlio Radviliškis, Tabokinės k., Nemunėlio upės slėnio kair. šlaitas
 • Dabartinis apsaugos statusas: geologinis gamtos paminklas
 • Dabartinio apsaugos statuso paskelbimo metai: 2000
 • Pradinis apsaugos statusas: republikinės reikšmės geologijos paminklas
 • Pradinio apsaugos statuso paskelbimo metai: 1964
 • Priklausymas kitiems paminklams: nepriklauso
 • Priklausymas saugomai teritorijai: Nemunėlio-Apaščios valstybinis geologinis draustinis
 • Sudėtis: Kvartero ir vėlyv. devono Įstro bei Tatulos svitų uolienos
 • Aprašė: A.Linčius, 1990
 • Ilgis - 130 m
 • Aukštis - 11,2 m (šiuo metu didžioji dalis apačioje užgriuvusi nuošliaužomis ir apaugusi medžiais, todėl nuo upės pusės matosi tik maža dalis)
Važiuojant mašina, reikia sustoti ne prie ženklo, o prie žemėlapyje nurodytos vietos ir prie beržo nusuleisti žemyn.
 

София Дървени материали

София Дървени дъски