Virenės

Tik Nemunėlio upės pakrantėje galima pamatyti sąlyginai trumpoje atkarpoje tiek daug išlikusių unikalių virenių. Kaminas (virenė) - tai atviro tipo kaminas, siaurėjantis iki stogo kraigo, su centre esančia ugniaviete. Kamine buvo rūkoma ir laikoma mėsa, šiltuoju laikotarpiu galėjo tarnauti kaip šaldytuvvas.
 
 
Prie virenės (nr. 4) upės šlaite iš klinčių ir dolomitų sumūrytas rūsys.
 

София Дървени материали

София Дървени дъски